Miklusėnų g. 35, Alytus

Statinio pavadinimas, adresas:

Daugiabučio gyvenamojo namo, Miklusėnų g. 35, Alytuje atnaujinimas (modernizavimas).

Darbo aprašymas:

Atlikti 5 aukštų, 30 butų gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai – atnaujintas 1912m2 fasadas, 504 m2 stogas, pertvarkytos šildymo ir karšto vandens sistemos, atnaujinta vėdinimo sistema.