Birutės g. 29, Trakai

Statinio pavadinimas, adresas:

Daugiabučio gyvenamojo namo, Birutės g. 29, Trakuose atnaujinimas (modernizavimas).

Darbo aprašymas:

Atlikti 4 aukštų, 12 butų gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Atnaujintas 1425m2 fasadas, 300m2 stogas, pertvarkytos šildymo ir karšto vandens sistemos, atnaujintos vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų, elektros instaliacijos sistemos.